Általános szerződési feltételek

A Biocont Magyarország Biológiai Növényvédelemi Korlátolt Felelősségű Társaság – Általános szerződési Feltételei – továbbiakban ÁSZF

 

A jelen feltételek tartalmazzák a Biocont Magyarország Kft. www.biocont.hu címen található Webáruházában forgalomba hozott termékeket megrendelők Biocont Magyarország Kft-vel szemben érvényesíthető jogait, a Biocont Magyarország Kft. korlátozott kötelezettségeit és felelősségét. Vásárló a honlapon keresztül történő megrendelésével egyidejűleg elfogadja és magára kötelezőnek ismeri el jelen Vásárlási Feltételeket.

Biocont Magyarország Kft. fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen Feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa.

A szerződés létrejötte

Vásárló tudomásul veszi, hogy a Webáruházban végrehajtott megrendelést követően Biocont Magyarország Kft. rendszere általi visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Üzemeltető között adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre.

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) főbb pontjai:

1. Bevezetés

2. A Biocont Magyarország Kft. Webáruházában (www.biocont.hu) található termékek megrendelésére vonatkozó információk, megrendelés menete

3. A megrendelése feldolgozására és a megrendelt termékek kiszállítására vonatkozó

információk

4. Szállítási módok, kiszállítás feltételei

5. Fizetési módok

6. Jótállás és feltételei

7. Információ a megrendelőt megillető elállás jogáról

1. Bevezetés

A www.biocont.hu internetes címen elérhető Webáruházat a Biocont Magyarország Kft. (továbbiakban Üzemeltető) üzemelteti és tartja fenn.

Üzemeltető adatai:

• Szolgáltató neve: Biocont Magyarország Kft.

• Szolgáltató székhelye, 6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12. II. em. 40.

• Szolgáltató postacíme: 6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12.

• Szolgáltató telephelye, üzlete: 2065 Mány, Külterület 047/30 hrsz.

• Adószám: 12980112-2-03

• Központi e-mail cím: info@biocont.hu

• Fax: (+36-27) 302-818

A jelen szerződési feltételek (ÁSZF) hatálya csak a Webáruház nyújtotta szolgáltatásokra és értékesített termékekre, illetve a Webáruházban elérhetővé tett információkra terjed ki, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó távközlő eszköz (nyomtatvány, levél, sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, telefon, fax, SMS) használata útján kötött szerződésekre, és az azok alapján, illetve személyesen nyújtott szolgáltatásokra és értékesített termékekre nem.

A Webáruház használata során létrejövő szerződések nyelve magyar, azokra a magyar jogszabályok vonatkoznak. Az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat az Üzemeltető nem iktatja.

2. A Biocont Magyarország Kft. Webáruházában (www.biocont.hu) található termékek megrendelésére vonatkozó információk, megrendelés menete

A Webáruházban közölt információk a Ptk. rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak – és nem szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak – minősülnek. A Webáruházban elektronikus úton való megrendelés esetén következésképpen a Megrendelő minősül ajánlattevőnek.

Megrendelés menete:

Vásárlás előtt regisztrácó szükséges, abban az esetben, ha már regisztrált felhasználó, akkor be kell jelentkezni az oldalra. A regisztráció során módjában áll megadni a szállítási és a számlázási címét is.

A webáruház megfelelő rovatából válassza ki az Ön által igényelt árucikket! Amennyiben vásárolni kíván a termékből, töltse ki a mennyiség beviteli mezőjét, és kattintson a kosárba gombra! Ezzel a kívánt mennyiségű termék bekerül az Ön kosarába. A kosár box-ra kattintva mindig láthatja az addig kiválasztott termékeket, mennyiségeket és azok árát. Amennyiben valamelyik terméket el szeretné távolítani a kosarából, kattintson a töröl, illetve mínusz jel mezőre.

A kosár tartalmát folyamatosan bővítheti. Amennyiben befejezte a vásárlást, a megrendelem gombra kattintva tudja elküldeni rendelését.

Az Üzemeltetőhöz beérkező megrendelésről az Üzemeltető számítástechnikai rendszere automatikus visszaigazoló elektronikus levelet küld a Megrendelő elektronikus levél címére. Ebben az igazolásban szerepelnek a megrendelt termékek, azok árai termék fajtánként és összesen, valamint a szállítási költség.

Az Üzemeltető számítástechnikai rendszere által generált automatikus visszaigazoló elektronikus levél nem minősül a megrendelés elfogadásának, mindössze a megrendelés Üzemeltetőhöz történő megérkezésének visszaigazolását szolgálja.

A szállítási szerződés ténylegesen a teljesítéssel egyidejűleg jön létre. A megrendelés tehát – a teljesítés (személyes átvétel, illetve szállítónak történő átadás)időpontjáig – szabadon és következmények nélkül módosítható, illetve lemondható.

3. A megrendelése feldolgozására és a megrendelt termékek kiszállítására vonatkozó információk

A megrendelés feldolgozása és kézbesítése hétköznapokon történik. Hétvégén és ünnepnapokon mind a megrendelések feldolgozása, mind azok kézbesítése szünetel.

A megrendelés feldolgozását követően az Üzemeltető alkalmazottja telefonon, vagy elektronikus levél útján ad tájékoztatást a Megrendelőnek a megrendelt termék státuszáról, és annak várható szállítási idejéről.

A Webáruházban feltüntetett termékek szállítási határideje a készletmennyiségtől függ.

4. Kiszállítás feltételei, szállítási módok

Szállítási módok:

A termék kiszállításának költségét a megrendelt termékek súlya határozza meg.

A Webáruházban megrendelt termékek szállítási módjai:

• Személyes átvétel az Üzemeltető telephelyén minden hét péntekén 8:00-15:00 között, illetve telefonos egyeztetés szerint ettől eltérő egyéb időpont is lehetséges.

A Webáruházon keresztül értékesített termékek kézbesítési címe csak Magyarország határain belül található cím lehet.

A csomagok kiadása a címzett, vagy a címzett által meghatalmazott személy aláírása ellenében történik. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vásárlóra akkor száll át, amikor Vásárló a megrendelt terméket átvette.

A Biocont Magyarország Kft a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vásárló általi átvételekor adja át a Vásárló részére a részletes számlát.

 

5. Fizetési módok

A Webáruházban a termékek általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa a Webáruházban feltüntetett termékeket és azok árait, különösen abban az esetben, ha árfolyamváltozás vagy más, a szerződés létrejöttekor nem ismert ok következtében az Üzemeltető oldalán az áremelés nélkül költségnövekedés lépne fel. Az áremelés mértékét az Üzemeltető köteles a Megrendelő kérésére igazolni. Az áremelés tényéről az Üzemeltető köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

A Webáruházban történő megrendelés során az alábbi fizetési módok lehetségesek:

• Készpénzben, személyesen az Üzemeltető telephelyén

• Megrendeléskor megkapott számlaadatok alapján előre történő banki átutalással. 

Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Megrendelő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Üzemeltetőnek fel nem róható okból nem adható át, a Megrendelő köteles az Üzemeltetőnek az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni. Az Üzemeltető telephelyén történő személyes átvétel esetén a Megrendelő az árat a termék átvételével egyidejűleg fizeti meg.

Amennyiben a megrendelt termék átvétele személyesen történik az ÁSZF-ben megadott telephelyen, úgy a fizetendő összeg nem tartalmaz szállítási költséget.

6. Garancia és feltételei

Az Üzemeltető jótáll azért, hogy a Webáruházban megrendelt termékek anyag és gyártási hibáktól mentesek. Az Üzemeltető nem vállal jótállást azért, hogy a termékek üzemeltetése minden esetben folyamatos és hibamentes lesz. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy garancia és szavatossági feltételeit a Vásárlónak küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

Garanciajeggyel nem rendelkező termékek esetében a garancia érvényesítéséhez a termékkel egy időben átadott számla szükséges.

A kötelező jótállás megléte nem érinti a fogyasztó törvényből eredő jogait.

A megrendelt termékekkel kapcsolatos kifogásokat a Megrendelő a PTK. szabályai szerint jelentheti be az Üzemeltető ügyfélszolgálatán.

Az Üzemeltető ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

• Szolgáltató neve: Biocont Magyarország Kft.

• Szolgáltató székhelye, 1139 Budapest Hajdú u. 42-44.

• Szolgáltató postacíme: 6000 Kecskemét, Vörösmarty u. 12..

• Központi e-mail cím: info@biocont.hu

• Telefon: 06-20-823-2627

• Fax: 06-27- 302-818

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy a termék a Megrendelő saját céljára felhasználható-e. Megrendelő köteles előzetesen meggyőződni arról, hogy a termék a kívánt saját felhasználási céljára megfelelő-e.

7. Információ a megrendelőt megillető elállás jogáról

A fogyasztó jogosult a Webáruházban megrendelt termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállni.

A 8 munkanapos határidő a kézhezvételt követő munkanapon kezdődik. Az elállási jog független a szállító ottléte során történt csomagellenőrzéstől.

Az elállás történhet az ügyfélszolgálat bármely elérhetőségére történő jelzés során.

A termék személyes visszajuttatása esetén a számla ellenértékét  visszafizeti az Üzemeltető.

Futárszolgálattal történő visszaküldése esetén az Üzemeltető a termék megérkezésétől számított 30 napon belül utalja vissza az összeget a Megrendelő által helyesen megadott bankszámlaszámra. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Megrendelő által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből származó teljesítési hibákért.

Amennyiben a Megrendelő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg részére átadott tételt, az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Megrendelőnek.

Amennyiben a Webáruházban vásárolt termék az Üzemeltetőnek fel nem róható okból rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban érkezik vissza az Üzemeltetőhöz, az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a rendeltetésszerű működés hiányosságából eredő kárért díjat számítson fel a Megrendelőnek.

Jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (ptk), az egyes tartós használatra rendelt jótállási kötelezettségről szóló 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet, illetve a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Kor. Rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Jelen ÁSZF 2014. március 25-én lép hatályba és az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.